ČKP a TRANSCOM

Od: Datum: 29.05.12 21:18 odpovědí: 18 změna: 22.06.12 09:42

Dnes byla do poštovní schránky doručena mému 2 a půl roku zemřelému manželovi výzva s bububu od inkasní společnosti Transcom k zaplacení dluhu od ČKP. Co k tomu dodat a co dělat?


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 29.05.12 21:23
avatar

vrátit zpět, adresát zemřel před dvěma lety,,,

Ohodnoceno: 4x
 
Od: zo*
Datum: 15.06.12 14:00

Není to tak, že dluhy se dědí společně s dědictvím? Pokud byl požadavek ČKP oprávněný a dotyčný si zákonem danou povinnost poplatku nevyrovnal, tak by se paní mohla časem divit...

Na druhou stranu, pokud přišel obyčejný dopis, který jen tak někdo hodil do schránky, asi by ho paní mohla s tímto komentářem vrátit.

Nebylo by však vhodnější nějakým způsobem záležitost dořešit s ČKP a zjistit za co si peníze nárokuje?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 18.06.12 22:07
avatar

dluhy ano, ale toto není dluh..

Ohodnoceno: 0x
 
Od: buss
Datum: 15.06.12 14:52

Chtělo to trošku více info, ale budiž. Vy jste převzala s dědictvím i dluhy, bohužel jste o něm nevěděla (takže nešlo odmítnout...), ale vozidlo bylo zřejmě v SJM, tudíž i vaše.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 15.06.12 21:07

Ano, vozidlo bylo předmětem dědictví, ale dědilo nás 5, včetně dětí z prvního manželství zemřelého manžela. S ČKP komunikuji od prvopočátku, ale oni komunikují a dopisy zasílají stále na zemřelého manžela. To je to, co mi nejvíce vadí, jednak je to pro mně stále bolestné připomínání a i přesto, že jsem hned s dotazníkem zaslala úmrtní list jsou jak tupci. Podle mně se měla ČKP přihlásit se svými pohledávkami do dědického řízení, případně v pozdější dobu komunikovat se mnou nebo s kterýmkoliv dědiců.Až mi někdo pošle dopis, že můj zemřelý manžel měl nějaké pohledávky a usoudím,že jsou oprávněné, samozřejmě buď zaplatím nebo budu vysvětlovat,ale oni i vymáhací společnost vymáhají na zemřelé osobě.Pokud to dojde až k soudu, bude to asi velmi zajímavé. Pokud mám mylné názory, prosím o příspěvky.

Od: zo*
Datum: 18.06.12 11:24

Do doby vyřešení dědictví odpovídají za předmět dědictví všichni dědicové společně (pokud není stanoven společný zástupce). Pokud je stanoven společný zástupce odpovídá on. V okamžiku vyřešení dědictví je zodpovědný každý samostatně za to co zdědil.

Jestli jste zdědila auto, zodpovídáte za něj od doby co jste jej zdědila a v období, kdy bylo manžela. Za období, kdy bylo v dědickém řízení za něj zodpovídají všichni dědicové nebo stanovený zástupce.

Pokud komunikujete s ČKP a poslali na vás již vymahače, je otázka zda po soudu či před soudem. Pokud je to bez soudu, tak se nejedná o vymáhání pohledávky, ale o vydírání. Pokud vymáhají soudem stanovenou částku, je to jejich oprávněný nárok.

Jestliže tvrdíte, že posílají papíry na manžela, který nežije, zřejmě soud neproběhl, protože tam by stanovili kdo je skutečný dlužník - takže vás vydírají a nevymáhají oprávněnou pohledávku.

Další věc je, že ze zákona mají povinnost zasílat korespondenci na adresu, kterou si musí zjistit z registru vozidel. Pokud v registru vozidel aktuálně zjistili, že vozidlo je stále registrováno na vašeho manžela, posílají dopisy na něj.

Do dědického řízení se nemohli přihlásit, protože nemají soudem stanovenu výši oprávněné pohledávky. Pohledávka je tedy neoprávněná. Je však pravdou, že ten kdo provozuje vozidlo a nemá jej pojištěné, je POVINEN platit příspěvek do garančního fondu. Čili nárok ČKP je pravděpodobně oprávněný, jen není stanoveno soudem kdo má kolik zaplatit. Čím déle to bude trvat, tím více naskočí úrok z prodlení platby. Za vymáhání si mohou nárokovat až od doby co bude jejich nárok potvrzen soudně a vy nebudete respektovat rozhodnutí soudu.

ČKP je soukromá firma spravovaná generálními řediteli pojišťoven. Nárok je tedy stejný jako u sousedky která tvrdí, že vám prodala vajíčka a vy je nezaplatila. Vy jste v prvním kole měla na jejich modrém tiskopise prokázat, že je nárok neoprávněný, následně oni mají dokázat vám, že je nárok oprávněný. Pokud jste jim sdělila, že jejich nárok je oprávněný, ale nesouhlasíte s poplatkem máte asi smůlu. není to charita, která by se nad vámi slitovala - jsou to soukromí podnikatelé v pojišťovnictví, kteří na jednu stranu zaplatí škodu spáchanou nepojištěným vozidlem a sami ji po pachateli vymáhají, na druhou stranu na tyto aktivity získávají peníze od lidí co provozují nepojištěná vozidla.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: buss
Datum: 18.06.12 12:40

Soukromá firma...Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:...

Lalaila: Vy jste to nechali přes dva roky spát a pojistku nehradili, auto si nový vlastník nepřeregistroval..., chyba. To má auto několik vlastníků? Co je s ním? V registru to visí. Jak se mohla ČKP přihlásit do dědického řízení, on jim někdo sdělil, že vlastník zemřel? Pojistka se snad přestala hradit až po úmrtí. Čí je auto dnes, ten ať s nimi komunikuje. Někdo by řekl, že první dopis se dal i vrátit neotevřený s tím že adresát zemřel. Ale to se právě kvůi dlulhům nemusí vyplatit. Je nástupce zemřelého.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: zo*
Datum: 18.06.12 13:19

Ať to tedy máme přesně:

168/1999 Sb. § 1
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společentví 1) a upravuje
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti"),
b) zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen "Kancelář"), její právní postavení, organizaci a předmět činnosti.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici 1a),silnici 2) ,místní komunikaci 3) a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná 4) (dále jen "pozemní komunikace"), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

168/1999 Sb §2 i) kanceláří pojistitelů profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 18.06.12 14:22

to buss:

po smrti manžela jsme asi za měsíc uložili značky do depozita a protože jsem auto zdědila já, po ukončení dědického řízení jsem ho prodala , před vyzvednutím RZ z depozita pojistila,nechala udělat TP a nový majitel ho následně přepsal n a sebe a pojistil.

O smrti svého manžela jsem ČKP informovala ihned poté, co se ozvali prvním dopisem, včetně úmrtního listu tudíž o tom věděli s prodlevou cca 2 měsíce.

Když i rok a půl poté obesílali i nadále zemřelého manžela, napsala jsem jim dopis s dodejkou, kde jsem jim oznámila, že žádnou další korespondenci adresovanou zemřelému nebudu přebírat. Za měsíc poté přišel další dopis opět adresovaný mrtvému.Vrátila jsem ho zpět a od té doby poštu - doporučenou nepřebírám.Tak vymysleli další fintu, dopisy posílají obyčejně a světě div se, opět na jméno mého manžela.

Od: buss
Datum: 18.06.12 15:06

Vše mělo být řečeno hned v úvodním dotazu. Pojistka měla být s depozitem vypovězena, zaslána pojišťovně zelená karta. Takže tady je asi ten zakopaný pes, nebo jak ta původní pojistka skončila. Tam je asi nějaká ta prodleva v pojištění, což zase není řečeno za jaké, jak to posbě následovalo. Pokud ne, tvrdě se bránit, i soudní cestou a podal bych stížnost u ČNB.

zo

já vím co je v zákonu, který si nevydala soukromá firma, o to jde... Jaký by byl jiný postup, když je n pojišťoven? Kdyby byla jedna, je to jednoduché.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: zo*
Datum: 18.06.12 15:39

Protože není jedna pojišťovna tak pro potřeby EU se pojišťovny sdružují a vystupují jako jedna - takže BY TO MĚLO být jednoduché. Jenže vidím problém v jejich fungování. Když pročítám jednu EU směrnici za druhou, mluví se o registrech, o právech poškozených, o sankcích pro pojišťovny a jejich ředitele, když nevyřídí včas plnění, infocentrech,... Nějak mi to v našich zákonech chybí. V 2000/26/ES se mluví i o sankcích:

Článek 12
Sankce
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních přepisů, které přijmou k provedení této směrnice,
a učiní veškeré nezbytné kroky k zabezpečení jejich používání. Stanovené sankce musí být účinné, úměrné
a odrazující. Členské státy sdělí tato ustanovení Komisi nejpozději do 20. července 2002 a veškeré následné změny
co nejdříve.

Jak ale někdo vůbec přišel na to, že může za porušení vnitrostátních předpisů inkasovat peníze ze sankce (třeba formou příspěvku do GF) soukromý subjekt, který se neřídí žádnými lhůtami a pracuje docela chaoticky?

Nenašel jsem žádnou směrnici, která by doporučovala členským státům, aby předhodili své občany soukromé firmě a její chod dotovali z peněz těch nejchudších, kterým dělá problém vyplnit obyčejný formulář nebo si nastudovat zákony a účinně se bránit.

To mi přijde jako hodně silné kafe, hyenismus,...

Ohodnoceno: 1x
 
Od: zo*
Datum: 18.06.12 14:50

Jen tak mimochodem - protože sám řeším problém s ČKP - studuji veškeré dokumenty, které předcházely zřízení ČKP a hledám důvod proč tato firmička vznikla a hlavně co ji vede k tomu, aby se chovala tak jak se chová.

Zjistil jsem, že vznik ČKP je vynucený Evropskou unií a přímo souvisí s volným pohybem vozidel v členských stétech EU. Úmysl ze 70-tých a 80-tých let minulého století je tedy velmi kvalitní. Kanceláře v jednotlivých evropských zemích jsou navíc povinny uzavřít mezi sebou dohodu a vyrovnávání škod způsobených vozidly třetích států. Proč bych se měl bavit s Řekem, kterému nerozumím a ani nevím, jestli je pojištěn, když mne zastupuje ČKP a mohu se ve věci škody obrátit na ni. Ta už si to s řeckou "ŘKP" vyřídí. Víceméně identický text ze Směrnic EU je vepsán do zákona 168/1999Sb. - samozřejmě se bavím o textu "normálním" jak zřídit, co zřídit, kdo se bude starat,...

Jestli to někoho zajímá, tak stačí mrknout na konec 168/1999 a následně vyhledat: směrnice 72/166/ehs nebo 84/5/EHS nebo 90/232/ehs

Bohužel veškeré další "speciality" jsou z dílny českých brouků Pytlíků v Parlamentu a proto se na diskuzích všichni radí co mají dělat, když neprovozovali a ČKP po nich chce příspěvky "za nic". Samotného by mne zajímalo, kde je v ČESKÉM zákoně definován pojem "provozované vozidlo" 100% to nebude takové vozidlo, které má značky a stojí v garáži nebo na zahradě.

Jen tak namátkově z 2005/14/ES:

S cílem usnadnit výklad a používání výrazu "namátkové
kontroly" ve směrnici 72/166/EHS by se příslušné ustanovení
mělo objasnit. Zákaz soustavných kontrol pojištění
motorových vozidel by měl platit na vozidla s obvyklým
stanovištěm na území jiného členského státu, jakož i na
vozidla s obvyklým stanovištěm na území třetí země, ale
vstupující z území jiného členského státu. Lze povolit
pouze nesoustavné kontroly, které nejsou diskriminační
a provádějí se v rámci kontroly, která není zaměřena
výlučně na ověřování pojištění.

naši brouci Pytlíci to pochopili jako:

§17 168/1999 Sb. (1)-(4) a navazující přestupkový 200/1990 §23a, který říká že PROVOZOVÁNÍM vozidla bez povinného ručení má člověk přijít o peníze na pokutě a na 1 rok o řidičák.

Takže absolutně nechápu, jak může někdo kdo nesedí za volantem být dle zákona sankcionován "příspěvkem" za to, že "provozuje vozidlo", protože v registru má vozidlo při neodevzdaných RZ statut "provozované". To by rovnou měl přijít na rok o řidičák - samozdřejmě, že v navazujícím státním přestupkovém řízení.

Všiml jsem si, že dle paskvilu 168/1999 a 56/2000 je fungování následující: ČKP se zeptá registru a registr pozve toho co nevrátil RZ. Ten co nevrátil RZ je od českého státního úřadu pokutován za nevrácení RZ. Na základě toho chce ČKP příspěvek za provozování. Chybí už jen ta "pravá česká" zpětná úředně posvědcená vazba na 200/1990 §23a (1) b) a současně sankce dle odstavce 2 ... a to ihned po zaplacení příspěvku za provozování vozidla.

Ohodnoceno: 1x
 
Od: nu*
Datum: 18.06.12 18:32

PARAGRAF 23a) přestupkového zákona byl ZRUŠEN!

Asi studuješ nějaké staré jiné právní normy:-P

Ohodnoceno: 1x
 
Od: zo*
Datum: 19.06.12 10:33

Díky za info, abych uspěl s ČKP studuju všechno možné - i atlas hub:)

Ohodnoceno: 0x
 

 

Datum: 19.06.12 20:41
avatar

zo, stačí zákon 168/1999, §1, ods.2, pak §3, §15, §24, a logiku...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: zo*
Datum: 20.06.12 07:52

168/1999 a 56/2000 už umím skoro i ze spaní, snažím se najít další vazby na ostatní zákony. Na 168/1999 mi vadí, že nutí ČKP porovnávat pojištění vs. registr a z toho dedukují "provozovaná nepojištěná vozidla".

Rada EU požadovala po ČR zajistit citelné sankce pro nepojištěná vozidla, určitě tím ale nemysleli, že je bude vybírat sdružení soukromých pojišťoven. Místo, aby se záležitost řešili na úřadě s úředními termíny a dle zákonných postupů, udělali z toho poslanci parádní kšeft pro vyvolené a všechny lidi předhodili "ne-schopnosti" soukromníka vydírat každého kdo se otočil kolem pojišťovny.

Mimochodem díky za zaslané inspirativní přílohy.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 20.06.12 15:58
avatar

zo, to je na dlouhou polemiku, každopádně většina porušila zákon. Jednu část řeší stát, to je za nedeponování značky, druhou samozřejmě soukromá firma, jako jsou soukromé pojištovny. Přeci to nebude řešit stát, z našich daní za vinu jiných. Je to opravdu na dlouhou polemiku..

Já Vám posílal přílohy?

Ohodnoceno: 0x
 
Od: zo*
Datum: 22.06.12 09:42

Přílohy se mi velice líbí, doufám, že dopis, který jsem přiložil k "Dotazníku" bude ČKP akceptovat a nebudu muset přiložit jednu z Vašich příloh jako odpověď na jejich neakceptování.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.