Vysoký strom souseda

Od: Datum: 20.07.16 19:58 odpovědí: 18 změna: 23.07.16 09:13

Dobrý den, máme souseda který nechce skácet lípu. Je asi 2-3m za našim pozemkem, vysoká cca 30m a stará asi 60 let. Na polovinu naší zahrady téměř celý den nesvítí slunce, zvedá nám zahradní domek a kořeny nám zasahují minimálně do poloviny zahrady. Jde se nějak bránit? Naše ovocné stromy, které jsme měly 15 let vysázené (cca 6 stromů) jsme museli pokácet, protože za tu dobu vůbec nevyrosly, prostě nám tam nesvítilo slunce. Děkuji za pomoc.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 20.07.16 20:07
avatar

Lípa asi 3O m vysoká nebude to by musela být podstatně starší, jinak si myslím, že takovýto strom se nemá jen tak bezdůvodně kácet to je proti přírodě.Rozdodně byla na místě dřív než ovocné stromy a zahradní domek a tak má právo na další bytí.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: zdendel
Datum: 20.07.16 20:14

Jenomže nám tam nic už skoro neroste kvůli němu, nikde v okolí takový strom nestojí, navíc soused měl drzost že at si odřežeme větve našeho stromu co mu asi pul metru čouhá do zahrady, ale když jsme mu řekli že jejich větve lípy k nám přečuhují přes 5m tak že on s tím nic dělat nebude. Tenhle velký strom patří do lesa a ne do obytné zástavby.

Datum: 20.07.16 20:17
avatar

Ono i kdyby chtěl ten strom pokácet, tak mu to stejně úřady zakážkou.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: zdendel
Datum: 20.07.16 20:22

Žijeme na vesnici, pokácet by ho nebyl problé. A to se máme smířit s tím že jednoho krásnýho dne, nám zničí celou chaloupku celou zrekunstruovanou? Zvedá nám podlahu v ní a za chvíly začne i základy. Jen protože je to krásný strom ho máme nechat zničit náš majetek? Při větších bouřkách se bojíme že se převrhne, protož před 3 lety usychal, jenže se bouhužel zpamatoval.

Od: smlk
Datum: 20.07.16 20:22

Poslouchejte,nemám rádtp tyto závistivé lidi.Víte co bych dal za takovou lípu?Ikdyž nevím jestli si vymýšlíte,protože 60 let a 30 metrů?Asi s těží.Musíte se přizpůsobit přírodě.Pokud ten strom má 60 let,mohl by být tak 3x starší jak vy.Sousedovi se nedivím,když má takové sousedy.

avatar
Upozornění od sys hejkal 20. 07. 2016 21:06:20
!Pravidlo Z2: je zakázáno psát vulgárně, napadat, urážet uživatele, používat urážlivý nick. Zkuste se trochu krotit...
Z čeho usuzujete o charakteru tazatele?
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.07.16 21:24
avatar
Občanský zákoník
Omezení vlastnického práva
§ 1013
(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
§ 1016
(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.
.
Berte na podzim pilu a řežte větve. A kořeny. Po té, co soused nedodržel přiměřený termín, když jste ho ve smyslu tohoto zákona požádal o odstranění kořenů nebo větví přesahující na Váš pozemek.
.
Tím se částečně rozjasní na Vašem pozemku. A přiblíží se bouřka mezi sousedy...
Ohodnoceno: 2x
 
Od: zdendel
Datum: 20.07.16 22:03

Děkuji za radu, jste jediný kdo mi poradil a chápal mou situaci.

Datum: 20.07.16 23:18
avatar

§ 1017

(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.07.16 23:33
avatar
Ano, §1017...schválně jsem ho pominul.
Rozumný důvod...strom je pozůstatek tehdejší benevolence... Je starý.
Lipa je krajinotvorný prvek. A jediná v okolí. Úřady budou proti skácení.
Ovšem dům má větší hodnotu. Znalec bude muset dokázat, že strom působí destruktívně na stavbu. Soud bude muset nařídit odstranění stromu. Na dlouhé lokty.
Pila a řezat větve i kořeny. Důvod je. Strom časem vyschne. Buď se porazí, nebo spadne. Udělá škodu. Upozorněte doporučeně souseda, že strom Vám působí škodu. A že budete žádat náhradu za majetkovou újmu, opravu domu, nájemné náhradního bydlení a počas oprav atd. Udělejte si fotodokumentaci škod. Průběžně.
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.07.16 23:59
avatar
Zahradní domeček má větší cenu než 60 roků stará lípa. Hejkale jděte už spát *smich*To že nemáte rád přírodu a lidi jste už dokázal.
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 21.07.16 06:38
avatar

Nemáš problém ohodnotit můj vztah k přírodě a lidem... .. zřejme máš přehled o mých tisícovkách závadných příspěvků...

čím dokážeš, že jsem takový, jakým jsi mne označil?


doplněno 24.07.16 05:13: Mrtvej brouk?
Zas takovej machr asi nejsi...
Ohodnoceno: 0x
 
Od: zdendel
Datum: 21.07.16 09:31

Nejedná se o žádný malý zahradní domek o rozměru 1,5 na 2m, má i půdu a je velý tak 3,5x3,5 + boční šopa a přístřešek s krbem a udírnou, takže má větší cenu.

Datum: 21.07.16 01:07
avatar

Zdravím,
neumím dát přesnou radu, ale poradil bych (na rozdíl od ostatních rádců) vzhledem k tomu, že soused ví, že byste chtěl strom skácet a je proti tomu - rozhodně nezkoušejte ve větším řezat větve nebo kořeny, protože bude-li vám chtít soused udělat naschvál, nechá strom prohlásit za "chráněný", a vy nejen že si po prvním zásahu už ani neříznete, ale ještě se při jakémkoli dalším vašem zásahu do stromu vystavíte citelné pokutě vzhledem k tomu, o jaký strom se jedná (krajinotvorný strom).
Na rady typu " navrtejte strom a likvidujte ho třeba kyselinou apod. aby uschnul" klidně zapomeňte - jakmile se o nějaký takovýto strom vede spor a on "náhle" uschne, okamžitě se rozjede mašinerie ověřující, jestli tomu stromu někdo k uschnutí nepomohl. Pokud se zjistí, že ano (najde se navrtaná díra a věřte tomu, že se najde), přebírá to policie - orgán ochrany přírody to oznámí jako trestný čin (škoda bude nad 5.000,-Kč) a máte veliký problém.
Takže jedině hledat cestu nějakýho důvodu, že vás strom ohrožuje, což bude znamenat znalce a znalecký posudek a teprve na dobrozdání znalce lze takový strom skácet.
Příběh ze života:
V poměně strmé ulici se stavěly na samostaných parcelách domky. Na jedné z parcel rostlo několik dubů, z toho ten největší (průměr kmene odhadem cca 2m, takže opravdu obrovský strom) byl cca 2m od hranice pozemku se spodním sousedem. Strom celkem nevadil, dokud se nedostavělo. Pak se ale zjistilo, že veškeré listí z toho stromu vítr odnáší na pozemek toho spodního souseda a ten musí pravidelně okolo celého domu to listí neustále uklízet - listí z dubu totiž hnije až po několika letech a ne jako z ovocných stromů, že co spadne na podzim je na jaře dalšího roku rozložené. Kromě toho měl spodní soused strach z pádu stromu na jeho dům. Takže se sousedé dohodli, že se strom pokácí. Ovšem platilo to jen do doby, než spodní soused vzal motorovku, vylezl na strom a uřízl první větev. V tom okamžiku si to horní soused, na jehož pozemku storm rostl, rozmyslel a protože spodní soused byl na jeho pozemku, vyhnal ho. Skočilo to hádkou a málem i rvačkou.
Během dalších několik přijeli z ochrany a přírody a na milý dub připevnili cedulku, že se jedná o státem chráněný strom. Tím veškěré snahy o odstranění stromu zákonitě skončily na cca 30let. Dnes už tam ten strom není, kdo a jakým stylem se o poražení stromu postaral nevím, ale podle svědků, kteří mi to vypravovali, pokácení toho stromu byla akce odborníků na několik dnů s pomocí automobilní plošiny a velkého jeřábu, takže nelegálně to určitě nebylo.
To jen abyste si neuváženou akcí neudělal víc starostí než se stromem máte teď.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 21.07.16 06:13
avatar

díky ronyxovi za příspěvek... ovšem registrace či prohlášení za "památný" není tak jednoduché...

Zajděte na obec a vzneste dotaz, (lépe písemně) zda je dřevina - předmětná lípa - zaregistrovaná jako významný krajinný prvek. teda podle zákona o ochraně přírody a krajiny : ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability...(§ 3, ZOPK)
Také nevíme, zda lípa plní alespoň jednu ze tří základních funkcí: Utváří typický vzhled krajiny, přispívá k estetické hodnotě krajiny nebo k udržení ekologické stability...

také nevíme, či lípa není zaregistrovaná jako... památný strom... Tam by ale mělo kolem ní být ochranné pásmo (§§ 46, 47 ZOPK), žádné stavby, terénní úpravy, odvodňování, chemizace...Je možné také nakouknout do seznamu památných stromů AOPK - příp.

Nevíme ani skutečný stav stromu, teda stáří, výšku, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, ani jeho zdravotní stav.

I choroba by mohla být důvodem pokácení... (§ 8 ZOPK)

Je na tazateli, aby se informoval na obci, případně na orgánu životního prostředí na možnosti. Předtím doporučuji prostudovat Zákon o ochraně přírody a krajiny, č.114/1992 Sb

A prosím, aby tazatel později doplnil svoje zkušenosti s vybavováním problémů okolo stromu. Pomůže tím dalším, kteří mají nebo budou mít podobný problém...

Ohodnoceno: 1x
 

 

Od: zdendel
Datum: 21.07.16 09:40

Lípa není zapsána jako památný strom, a děkuji za všechny rady. Ptala jsem se spíše orientačně, už skoro 20 let se snažíme domluvit, ale nehceme mít právě problémi s úřady, protože soused je schopný si všechno oběhat a poslat na nás kdekoho aby bylo vše podle něho, nemůže pomalu nasadit keřík malý aby mu něco nevadilo. Právě nám vadí že hodně věcí u nás napadá a at to předěláme a mi po něm chceme jedinou věc a on neustoupí spíše z paličatosti. Sám má u lípy podobnou stavu jak mi a i mu to musí zvedat podlahu. Jsem stavařka tak něco o stavbách vím.

Datum: 21.07.16 07:04
avatar

Šedesátiletá lípa nevyrostla přes noc, takže když jste tam sázeli stromky, věděli jste, že je sázíte do stínu a věděli jste, kam stavíte zahradní domek. Holt někdo má stín od lípy, někdo od paneláku, někdo od svahu..., a někdo by byl za trochu příjemného stínu na zahradě vděčný. Není to o sousedovi a jeho lípě, je to o vás.

Ohodnoceno: 4x
 
Od: zdendel
Datum: 21.07.16 09:44

Když jsme sázeli stromky tak tam stín nebyl za těch 15 let lípa hodně vyrostla.

Datum: 23.07.16 09:13

Já bych osobně se zkusila zeptat někde na ůřadě a rovnou říct, že váš soused je schopný běhat kdovíkde a vy na to nemáte čas. Ani nevíte, jak vás chápu. My máme sousedy naprd z obou stran - už jsem to zde psala - z jedné strany alkoholik, co má doma vše přerostlé a bordel, z druhé strany podivíni, co mají vykastrovanou zahradu a vadí jim i kyblík listí, který jim přilétne z třešně, co je 10 m od plotu. Jak říká manžel - tvoříme hranici mezi 2 kretény. Z jedné strany k nám všechno leze a z druhé jim vadí i ptáci, kteří sedí na našem stromě a zpívají - baba na ně tleská, aby toho nechali. Co k tomu dodat?

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

Nejnavštěvovanější otázky v rubrice

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.